Schieten bij R.Range

Momenteel heeft R.Range toegang tot de schietstand op 25 meter indien deze niet gebruikt wordt door de politie of door schuttersvereniging Sint-Michiel. Onze openingsuren zijn dus nog heel beperkt. We hebben ook een beperkt aantal leden. Dit heeft als voordeel dat er geen wachttijden zijn.

Momenteel heeft R.Range geen vaste openingstijden. Maandelijks wordt een kalender vastgelegd. Vaak is de schietstand op op volgende tijdstippen:

– Op zondag namiddag van 16u tot 18u.
– Om de twee weken maandag avond en op vrijdag avond, telkens tussen 19u en 21u.

Om zeker te zijn dat de schietstand effectief open is, dienen leden telkens de kalender na te kijken alvorens de verplaatsing naar de schietstand te maken. Enkel de kalender op de website bevat de juiste openingsuren.

Op zaterdag voormiddag organiseren we af en toe, naargelang vraag van de leden en beschikbaarheid van de schietstand, dynamische schietactiviteiten of trainingen.

Voorwaarden en lidgeld:

– Zolang de nieuwe schietstand nog niet open is, aanvaarden wij enkel leden die houder zijn van een (voorlopige) sportschutterslicentie.
– Het jaarlijkse lidgeld bedraagt €125 waarvan €20 wordt doorgestort aan de federatie VSK. In het lidgeld zijn alle schietactiviteiten en doelkaarten inbegrepen.

We beschikken nog niet over een clublokaal. Sociale activiteiten zijn daarom nog beperkt tot een jaarlijks clubdiner en een nieuwjaarsreceptie.