Bouw 100m stand

De voorbije jaren hebben wij heel intens gewerkt aan het dossier voor de uitbreiding van de schietstand. Volgens de planning komt er eind 2024 een nieuwe schietstand bij op 100m. Deze zal ingedeeld zijn in 8 schietbanen, er zal eveneens met vergunningsplichtige vuurwapens met rookzwak kruit kunnen geschoten worden voor zover de kinetische energie niet hoger is dan 5.000J.

Hieronder vindt u alle informatie terug over de bouw.

Juni 2023:
Het omgevingsdossier werd ingediend voor de aanleg van een bijkomende 100m en 25m stand, alsook voor de daaraan verbonden omgevingswerken. Tevens werd een infomoment met de buurt ingepland.

September 2023:
Op 18 september werd de aanvraag voor onze omgevingsvergunning volledig en ontvankelijk verklaard.
Vanaf 28 september startte het openbaar onderzoek. Dit was op het terrein zichtbaar door aanplakking van de bekende gele affiche.

Oktober 2023:
Op 20 oktober werd een informatievergadering voor de buurtbewoners gehouden. De plannen werden uitgehangen worden in schietstand en kunnen steeds geraadpleegd worden aan de ingang.
Op 28 oktober werd het openbaar onderzoek afgerond. Er werden geen bezwaarschriften ingediend tegen het project.

December 2023:
Eind december werd het laatste algemeen advies verleend.

Januari 2024:
Op 11 januari 2024 verleende de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning voor de nieuwe schietstand.

Februari 2024:
De bekende gele affiche hing gedurende meer dan 30 dagen uit. Er werd door niemand een beroep ingesteld tegen de vergunning.

Maart 2024:
Op 2 maart is de vergunning uitvoerbaar geworden en kan er gebouwd worden op de site. De komende maanden zal er gewerkt worden aan het transformeren van het veld tot een schietstandencomplex.