Politie

Momenteel stelt vzw Rista tijdens werkdagen een schietstand op 25 meter ter beschikking aan diverse politiediensten. De schietstand is voorzien van een zachte sportvloer. Er kan geschoten worden vanop diverse posities. De verlichting kan worden aangepast om diverse scenario’s en trainingen te kunnen aanbieden.

De schietstand voldoet aan alle milieu- en gezondheidsnormen. Er is een exploitatiedossier ter beschikking waarmee voor de arbeidsgeneeskundige diensten kunnen aantonen dat de schietstand aan alle veiligheidsvoorwaarden beantwoordt.

Er kan met alle vuurwapens worden geschoten die projectielen verschieten met een kinetische energie lager dan 5.000J gemeten bij de loopmonding. Daardoor kunnen politiediensten trainen met alle vuurwapens die behoren tot de reglementair voorgeschreven individuele en collectieve bewapening. Zo kan er ook geschoten worden met de nieuw aangekochte collectieve wapens zoals de FN-SCAR in kaliber .300 Blackout en alle andere lange vuurwapens in diverse geweerkalibers.

Naast de schietstand is er ook een dojo die gebruikt kan worden voor opleidingen geweldbeheersing zonder vuurwapens. Het is dus mogelijk om trainingen geweldbeheersing met en zonder vuurwapen te combineren op dezelfde plaats zodat politiezones hun trainingen zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren.

De huidige capaciteit is volledig benut. Er is weliswaar wel nog een beperkte beschikbaarheid overdag tijdens de vakantiemaanden. Politiezones kunnen per mail contact opnemen.

UITBREIDING GEPLAND VANAF MEDIO 2025

Medio 2025 zal de capaciteit worden uitgebreid met een bijkomende schietstand op 25 meter. Inmiddels werd de omgevingsvergunning verleend. De start van de bouwwerken is voorzien in het voorjaar van 2024.

De uitbreiding zal toelaten om aan de bijkomende vraag te doen vanuit de politiezones. De uitbreiding zal het mogelijk maken om zo realistisch mogelijke trainingsscenario’s op te zetten. Tijdens het ontwerp overleggen we met de opleidingsverantwoordelijken van de zones zodat de nieuwe schietstand voor alle denkbare trainingen geschikt is.

Tevens zal er een nieuwe schietstand met een lengte van 100 meter worden aangelegd. Deze schietstand is uniek in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Er is een beveiligde inrijpoort voorzien zodat het mogelijk zal zijn om binnen de schietstand met voertuigen te rijden. Dit zal toelaten om optimaal te trainen voor het benaderen of onderscheppen van voertuigen.

De grotere lengte van de schietstand zal optimaal kunnen worden benut voor meer dynamische trainingen. Het is mogelijk om verplaatsingen met (lange)wapens te oefenen en om vanuit uiteenlopende posities op langere afstand te schieten Eveneens zal het mogelijk zijn om ook precisie schieten op langere afstand tot 100 meter te oefenen.

We stellen onze plannen graag voor op de beurs Infopol | Xpo112 die plaatsvindt in Kortrijk Xpo van 23 tot en met 25 april 2024. U kan ons vinden op stand 281.

Heeft u interesse om de schietstand op 100 meter te gebruiken voor uw zone? Aarzel niet om met ons contact te nemen via mail of telefonisch op nummer 056 49 56 57. Er kunnen al reservaties voor de uitbreiding worden gemaakt na de beurs Infopol, dus vanaf 23 april 2024.